page_banner

Nukleinsav-detektálás fluoreszcencia kvantitatív Ct érték – szeretet-gyűlölet paraméter

Nukleinsav-detektálás fluoreszcencia kvantitatív Ct érték – szeretet-gyűlölet paraméter

Az „Új koronavírus-tüdőgyulladás diagnosztikai és kezelési program (kilencedik próbaverzió)” a nukleinsav-detektálási Ct-értéket ≥35 használja, mint az egyik fontos alapja az izolálás kezelésének vagy elbocsátásának.Tehát mit jelent a nukleinsav-detektáló kit Ct értéke?A különböző készletek Ct értékei összehasonlíthatók?Minél alacsonyabb a Ct érték, annál jobb a készlet teljesítménye?
A Ct érték (Threshold Cycle, Ct) azon PCR ciklusok száma, amikor a valós idejű fluoreszcencia kvantitatív fluoreszcencia jel intenzitása meghaladja a beállított küszöböt.A nukleinsav-detektáló készletek az új koronát veszik példaként.Ugyanazon kit ugyanazon reakciója esetén két vírustartalmú minta, A és B kimutatására, a Ct-érték nagysága bizonyos mértékig a vírusgén kópiáinak számát, azaz a vírusterhelést jelenti.Minél alacsonyabb a B minta Ct értéke, annál nagyobb a vírusterhelés.A Ct érték fordítottan arányos a vírusterheléssel és annak fertőzőképességével.A különböző valós idejű fluoreszcencia kvantitatív készletek előnyei és hátrányai nem ítélhetők meg pusztán a Ct érték nagysága alapján, mert a különböző készletek Ct értékei nem összehasonlíthatók.A készlet teljesítményértékelését az érzékenység (minimális kimutatási határ), a specificitás, a precizitás, a stabilitás és a diagnosztikai alkalmazás szempontjaiból kell mérni.Minden reagensgyártónak megvan a maga tizennyolc féle harcművészete, és ezeknek megvan a maga mágikus ereje az alkalmazásban, ezért nem megyek bele a részletekbe.
A hagyományos valós idejű kvantitatív PCR (QPCR) elemző műszerek/rendszerek esetében a Ct értékek megszerzése és széleskörű felhasználása a kórokozók kimutatására szolgáló alkalmazásokban mindenki számára ismerős.Az ipar fejlődésével és a technológia fejlődésével a QPCR berendezések és reagensek lehetőségekkel és kihívásokkal szembesültek.A Yiou Think Tank (2021-es kutatási jelentés a kínai genetikai tesztelési iparról: technológia) elemezte, hogy hazám QPCR iparágában a legtöbb vállalat a technológián alapuló közös problémákkal néz szembe.Ezekre a problémákra válaszul a megoldásokat alapvetően két típusra osztják: a technológiai fejlesztés felgyorsítására és az új technológiák bevezetésére.
A POCT for QPCR molekuláris diagnosztika az ipar egyik fejlesztési iránya, és a teljesítmény javítása fontos tényező a technológia alkalmazásának felgyorsításában.Hogyan lehet optimalizálni a K+F-ben egyetlen reakció kulcsparaméterének Ct értékét az egymintás QPCR áteresztőképességű POCT berendezéseknél?Ugyanaz a berendezés, ugyanaz a reakciórendszer és ugyanaz a templátkoncentráció, elméletileg minél nagyobb egy reakció Ct értéke, annál kisebb az enzim hatékonysága a reakcióban.
Az enzimreakció hatékonyságának javítása és a Ct érték optimalizálása során először egy tipikus 40 PCR ciklusos fluoreszcencia kvantitatív amplifikációs görbe elemezhető.Az alábbi ábrán látható amplifikációs görbe fluoreszcens háttérfázisra, exponenciális amplifikációs fázisra, lineáris fázisra és platófázisra oszlik.Az alacsonyabb fluoreszcencia háttér elérése érdekében, amennyire lehetséges, hogy meg lehessen különböztetni a korai exponenciális amplifikáció fluoreszcencia értékétől, szükséges a reakció fogyóeszközök hordozójából, a primer szonda tervezési szűréséből és a reakciópuffer rendszerből történő tesztelés.Az exponenciális amplifikációs periódus az enzimaktivitás legközvetlenebb reakciója, és egyben a POCT berendezések, reakcióhordozók és reagensek tökéletes koordinációjának bizonyítéka.Jelenleg a berendezés hőmérséklet-szabályozását, az optikai jelek gyűjtését és elemzését, a hordozó biokompatibilitását és a reagensek rendszerteljesítményét minden szempontból módosítani és tesztelni kell.Végül a teljes amplifikáció befejeződött, és az eredményeket szigorú adatalgoritmussal kell bemutatni, hogy ésszerű Ct értéket kapjunk.
CT vonal
A Ct érték optimalizálásának egy kis lépése a K+F személyzet számtalan lépése.A nappal és éjszaka szorongásában és izgalmában minden alkalommal, amikor „a hegyek és a folyók nincsenek sehol, a fűzfák sötétek, a virágok ragyognak, és van egy másik falu”, ami bátorságot és szenvedélyt ad az előrelépéshez. újra.


Feladás időpontja: 2022.09.29